Sweet Pages: A jQuery Pagination Solution | Tutorialzine demo
 • მოგესალმებით
  ჩვენთან შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ინოვაციური და თანამედროვე დიზაინის საიტები. დაგიმზადებთ ნებისმიერი სირთულის საიტებს. ჩვენი მიზანია შევთავაზოთ კლიენტს სხვადასხვა დიზაინი და დავუმზადოთ პროგრამულად გამართული მრავალფუნქციონალური საიტები. საიტის დიზაინი არის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი, რომ საიტი გახდეს მიმზიდველი ინტერნეტ სივრცეში. შეკვეთის შემდეგ ჩვენ გიმზადებთ რამდენიმე თქვენ საქმიანობაზე მორგებულ საიტის დიზაინის ფორმატს, რის შემდეგაც თქვენ გაქვთ არჩევანის დიდი შესაძლებლობა. პროგრამული ტექნოლოგიების საფუძველზე ჩვენ დაგიმზადებთ გამართულ მარავალფუქციონალურ საიტებს. მოქნილი მართვის სისტემა (Content Management System), მისი საშუალებით თქვენ შეძლებთ მართოთ და განაახლოთ საიტის შინაარსი, მენიუ, ინფორმაცია, დაამატოთ სურათები, მართოთ ფოტოგალერეა. ჩვენ ვიყენებთ ყველა პროგრამულ ტექნოლოგიას (HTML / XHTML, CSS, XML, RSS, JavaScript, PHP, MySQL, Ajax Technology, jQuery, Flash, Action Script), ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩვენ დაგიმზადებთ მრავალფუნქციურ საიტებს, სხვადასხვა შინაარსის და მიმართულების: პირადი, საინფორმაციო-სავიზიტო, პრომო, კორპორატიული, გასართობი, შემეცნებით-საგანმანათლებლო პორტალი, ინტერნეტ მაღაზია, FLASH-ბანერები და სხვა. სამუშაოს შესრულების ვადა - დიზაინის შეთანხმებიდან 3-12 დღე გამომდინარე საიტის სირთულიდან. საიტის დამთავრების შემდეგ ვახდენთ ტესტირებას და მონიტორინგს. ჩვენს კლიენტებთან გვაქვს ინდივიდუალური მიდგომა და ვითვალისწინებთ მათ მოთხოვნებს. საიტის სირთულის მიხედვით ჩვენთან ფასები იწყება 200 ლარიდან...
 • მარტივი საინფორმაციო-სავიზიტო საიტი

  გვერდების რაოდენობა 4, ორიგინალური დიზაინი, მენიუ. 200 ლარიდან...


  რთული საინფორმაციო-სავიზიტო საიტი

  გვერდების რაოდენობა 10, ორიგინალური დიზაინი, ორდონიანი მენიუ, ენების რაოდენობა-2, ფოტოგალერია.
  ფასი 400 ლარიდან...

  დინამიუირი საიტი

  გვერდების რაოდენობა შეუზღუდავი, ორიგინალური დიზაინი, მართვის სისტემა, ორდონიანი მენიუ, ფოტოგალერია, ენების რაოდენობა-2, FLASH-ბანერი. ფასი 700 ლარიდან...

  რთული დინამიუირი საიტი

  გვერდების რაოდენობა შეუზღუდავი, ორიგინალური დიზაინი,მართვის სისტემა, ორდონიანი მენიუ, ენების რაოდენობა-2, დამატებითი პროგრამული უზრუნველყოფა, ინტერნეტ მაღაზია, ფოტოგალერია, FLASH-ანიმაცია.
  ფასი 1000 ლარიდან...

 • დამატებითი მომსახურება

  ჩვენთან შეგიძლიათ შეუკვეთოთ დამატებითი მომსახურეობა. მომსახურეობის ღირებულება ემატება საიტის ღირებულებას. თქვენ თუ აპირებთ მართვის სისტემის საიტის დამზადებას, რომელიც საჭიროებს ადმინისტრირებას. ჩვენ შეგვიძლია თქვენს ადმინიდტრატორს ჩაუტაროთ ტრეინინგები, თქვენი ადმინისტრატორი ტრეინინგის კურსის გავლის შემდეგ დამოუკიდებლად შეძლებს საიტის მართვას და განახლებას, სიახლეების დადებას საიტზე. ტრეინინგის 1 საათის ფასია 25 ლარი


  ჩვენ აგრეთვე შეგვიძლია შემოგთავაზოთ მომსახურეობა. ჩვენ ვიყოთ თქვენი საიტის ადმინისტრატორი, განვაახლოთ თქვენი საიტი თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუზველზე. მომსახურეობის ღირებულებაა 1 თვე 100 ლარიდან... სამუშაო მოცულობის მიხედვით.

  დომენი და ჰოსტინგი

  ცნობისათვის გთავაზობთ რამდენიმე ქართული ვებ ჰოსტინგ სერვისის მისამართს:


  www.serv.ge
  www.proservice.ge
  www.webhosting.ge
  www.host.ge
 • ვებ პოპულარიზაცია

  ჩვენ გთავაზობთ SEO გამართვას და მისი პოულარიზაციის უზრუნველყოფას საძიებო სისტემებში (google, yahoo . . .) . საიტის სწორი ოპტიმიზაცია გაადვილებს თქვენი საიტის მიწოდებას მომხმარებელთან ინტერნეტ სივრცეში საიტის პოპულარიზაცია (წინ წაწევა) -არის ის რაც დაეხმარება თქვენს საიტს აღმოჩნდეს საძიებო სისტემების TOP-ებში. პოპულარიზაცია მოიზიდავს მყიდველებს ინტერნეტ მომხმარებლებიდან და გაზრდის მოთხოვნას თქვენს საქონელზე თუ მომსახურებაზე.
   საიტის დამზადება
 • გთავაზობთ ეფექტურ, დინამიურ, თქვენ ბიზნესზე მორგებულ მიმზიდველ საიტების დამზადებას, მართვის სისტემით და მრა-ვალი ფუნქციონალით. საუკეთესო დი- ზაინი და მთლიანი პროგრამული უზუნ- ველყოფა, დიდი ტევადობის ინფომაცია და სწრაფი ნავიგაცია რომელიც მიზანმიმარ- თულად ასახავს თქვენი ბიზნესის საქ- მიანობას, მეტი მომხმარებლის მოზიდა და მეტი თქვენი პოდუქტის რეალიზაცია. პროგრამული ენების და ფლეშ ანიმაციე-ბის გამოყენებით თქვენი საიტი იქნება მიმზიდველი და დინამიური ინტერნეტ სივრცეში
   მართვის სისტემა
 • საიტის მართვა წარმოადგენს კონტენტის მართვის პროფესიონალურ სისტემას CMS. გთავაზობთ საიტის ადმინისტრირებას თქვენთვის მარტივი მართვადი პანელე- ბით. თქვენ თავისუფლად შეძლებთ განაახლოთ თქვენი საიტი, დადოთ საიტზე ახალი ინფორმაცია, ატვირთოთ და წაშა- ლოთ სურათები, წაშალოთ ძველი ინფორ-მაციები, შეავსოთ საიტი სასურველი სიახლეებით. მართოთ თქვენი მენიუ. მარტივი მართვადი პანელებით თქვენ ად- ვილად შეძლებთ თქვენი საიტის მართვას და განაახლებთ ახალი სასურველი ინფორ- მაციით.
   ვებ პოპულარიზაცია
 • ჩვენ გთავაზობთ SEO გამართვას და მისი პოულარიზაციის უზრუნველყოფას საძიე- ბო სისტემებში (google, yahoo . . .) . საიტის სწორი ოპტიმიზაცია გაადვილებს თქვენი საიტის მიწოდებას მომხმარებელთან ინ- ტერნეტ სივრცეში საიტის პოპულარიზაცია (წინ წაწევა) -არის ის რაც დაეხმარება თქვენს საიტს აღმოჩნდეს საძიებო სის- ტემების TOP-ებში. პოპულარიზაცია მოიზიდავს მყიდველებს ინტერნეტ მომ- ხმარებლებიდან და გაზრდის მოთხოვნას თქვენს საქონელზე თუ მომსახურებაზე.